Integritetspolicy

Integritet- och Datapolicy

Offertum värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna Datapolicy förklarar vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra tjänster och blir kund till oss.

Denna Datapolicy beskriver även dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. “Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Superior Solutions i Malmö AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559249-0642 och med säte på Kronetorpsgatan 72, 212 27 Malmö. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi ansvariga för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Information du ger till oss

Vi samlar in information som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, gör en offertförfrågan eller kommunicerar med vår support. Detta begränsas till den information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden när du använder Offertum.se, vilket bland annat inkluderar:

 • Person- och kontaktinformation:
  Namn, Adress, Telefonnummer, Mail, etc.

Vilken information samlar vi in?

När du använder någon av Offertumss tjänster kommer vi samla in information om dig, antingen på egen hand eller via tredje part. Med tjänster syftar vi på användade av vår tjänst, köp, kontakt med oss eller användade av “dina sidor”. Beroende på vilken tjänst du använder, kan denna information vara:

 • Person- och kontaktinformation:
  Namn, Företagsnamn, Organisationsnummer, Leveransadress, E-postadress, Mobiltelefonnummer.
 • Information om varor/tjänster:
  Detaljer angående de tjänster du har efterfrågat, till exempel antal användare hos ert företag. 
 • Enhetsinformation:
  Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Information från partners:
  Vi kan samla in kompletterande information om dig från tredje part såsom marknadsplatser och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta inkluderar exempelvis adressuppgifter, information om vilka inköp du gjort, demografisk information och kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kräver att var och en av dessa partner har juridisk rätt att samla in, använda och dela dina data innan de tillhandahåller oss några data.

Till vilka delas den här informationen?

Din information kan komma att delas med externa samarbetspartners. Vi har dessa samarbeten för att hjälpa oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi lämnar endast ut uppgifterna till våra anslutna samarbetspartners efter att de accepterat att respondera på er skickade förfrågan via Offertums tjänst. Uppgifterna finns endast i ett inloggat läge och skickas aldrig manuellt per mail. De typer av externa samarbetspartners som vi kan dela information om dig med är följande:

 • Återförsäljare av tjänster:
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till återförsäljare för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Alla återförsäljare är verifierade och har ingått avtal med Offertum.
 • Myndigheter:
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
 • Leverantörer av analystjänster: (med ditt samtycke).
  Vi tillhandahåller information och innehåll till leverantörer som möjliggör för oss att analysera hur våra tjänster används eller genomföra enkätundersökningar.
 • Annonsörer: (med ditt samtycke).
  Vi har rätten att ge eventuella annonsörer information om dig för att kunna rikta annonser till dig som passar din information och ditt beteende.
 • Samarbetspartners: (med ditt samtycke).
  När du genomför en förfrågan där vi överför personuppgifter till en samarbetspartner tillhandahåller vi kontaktuppgifter och köphistorik till dem för direktmarknadsföringsändamål via e-post.

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få åtkomst till, redigera, exportera och radera dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina uppgifter. Det inkluderar:

 • Rätten till invändningar mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföring, som du kan justera genom att antingen använda länken ”avfölj” i vår marknadsföringskommunikation alternativt kontakta oss på info@offertum.se
 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att analysera hur våra tjänster används, som du kan justera genom att kontakta oss på info@offertum.se 
 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att med hjälp av extern part visa personliga annonser för dig, som du kan justera genom att kontakta oss på info@offertum.se 

Borttagning av konto:

Generellt spar vi dina kunduppgifter under tiden du använder våra tjänster och i upp till 24 månader därefter. När vi sparar din data för andra syften än för våra förmedlingsåtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring eller i enlighet med lagen om handel av begagnade varor, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. När du tar bort ditt konto kommer du inte att kunna återställa den informationen senare. Om du vill ta bort ditt konto kan du när som helst kontakta info@offertum.se 

Var behandlar vi din information?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer (ex. Google Analytics) komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Offertum är fast beslutet att alltid skydda din data och kommer vidta åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Kontakta oss

Kontakta oss angående datatskydd och personuppgifter på info@offertum.se. Vi tar dataskydd på största allvar och svarar gärna på dina frågor.

 

Denna integritetspolicy ändrades senast 1 januari 2021.